Shelly
Star Shelly
PHẦN THƯỞNG TRANG PHỤC NGÔI SAO SHELLY
SAU 2 TRIỆU LƯỢT ĐĂNG KÝ, MỖI NGƯỜI SẼ NHẬN ĐƯỢC MỘT TRANG PHỤC NHÂN VẬT ĐỘC ĐÁO KHI TRÒ CHƠI RA MẮT! *
Spike
Crow